Nemovitostní fondy získávají na oblibě

Nemovitostní fondy jsou v ČR stále oblíbenější

Lukáš Šulc

Nemovitostní fondy si v Česku pomalu ale jistě získávají oblibu a stále více Čechů je v dnešní době využívá pro zhodnocení svých úspor či k tvorbě krátkodobé či střednědobé rezervy. Nahrává tomu i doba nízkých úrokových sazeb na spořících účtech či termínovaných vkladech.

Výhodou nemovitostních fondů je skutečnost, že neinvestují do rezidenčních nemovitostí, tzn. bytů, domů atd., nýbrž do nemovitostí komerčních – zejména nákupních a obchodních center, kancelářských prostor, či logistických a skladovacích parků. To má za výhodu, že si nemovitostní fondy mohou vybírat bonitní a stabilní nájemce a smluvní vztah je řízen obchodním, nikoli občanským zákoníkem. Smlouvy s nájemníky tak bývají uzavřeny na několik let, zpravidla pět až osm. Součástí smluv bývají pevně stanovené kauce (jistoty). Většina smluv má zakomponovanou i inflační doložku, což znamená, že o kolik vzroste v ČR inflace, o tolik se meziročně navýší nájem.


Pro klienty, kteří uvažují o investování do nemovitostního fondu, je atraktivní hlavně myšlenka, že fond nemovitosti přímo vlastní a že nájemci bývají společnosti, které klienti dobře znají a věří jim. Často jsou to jednotlivé pobočky největších bank v ČR, obchodních řetězců či logistické parky předních přepravních společností či telefonních operátorů.

Další výhodou nemovitostních fondů je i skutečnost, že se jedná o podílový fond, což znamená, že po splnění časového testu 3 roky je výnos osvobozen od srážkové daně z výnosu, která je v ČR 15 %.


A na jaký výnos se mohou klienti těšit? Výnos se u jednotlivých fondů liší, nicméně pohybuje se mezi 3-5 % p. a., což z nemovitostních fondů činí velmi atraktivní řešení pro uložení volných finančních prostředků a rezerv.


Na druhou stranu je třeba zmínit i určité nevýhody, jež tyto fondy mají. Tím je především méně flexibilní možnost výběrů finančních prostředků. Zde doporučuji si u daného fondu ověřit konkrétní podmínky. Standardně bývá likvidita do 30 pracovních dnů, ale jsou i fondy, kde si za výběr v prvním roce fond účtuje tzv. výstupní poplatek. Je to nicméně logické, jelikož investice do nemovitostí není natolik likvidní jako klasické podílové fondy investující do akcií. Navíc čím větší drží nemovitostní fond hotovost, tím se snižuje a rozmělňuje celkový čistý výnos pro klienty. Při výběru fondu se doporučuji obrátit na zkušeného investičního poradce, který by měl zvážit několik faktorů, a to zejména objem prostředků pod správou, počet a kvalitu nemovitostí, jejich rozmístění v regionech a také koncepci nájemních smluv. Dále je důležité sledovat jak velkou páku (objem půjčených peněz od banky) fond používá. V neposlední řadě je vhodné se seznámit s uživatelským prostředím, internetovými náhledy a přehledností výpisů. S tím vším by Vám měl investiční poradce poradit a vybrat pro Vás to nejvhodnější řešení.