Jak financovat koupi automobilu či bydlení?

Jak financovat koupi automobilu či bydlení?

Matěj Hrach
Témata

Představte si, že stojíte před rozhodnutím, kdy si chcete pořídit nové auto nebo bydlení. Dvě nejčastější situace, se kterými se většina z nás již několikrát setkala. Jednou z klíčových otázek při těchto situacích je to, jak se danou situaci rozhodneme financovat. Je výhodnější kupovat za hotové nebo využít úvěr, leasing nebo případně hypotéku? V tomto článku se podíváme na výhody a nevýhody všech možností, aby Vám pomohl při rozhodování.

Pojďme začít tím jednodušším - koupí automobilu. Zde jsou varianty následující:

Koupě za hotové, využití spotřebitelského úvěru nebo operativní leasing.

1) Hotově

Výhody:

     Žádné úroky a poplatky za financování:

 • Když platíte auto hotově, vyhnete se úrokům a dalším poplatkům spojených s financováním.

     Žádné omezení vlastnictví:

 • Auto je okamžitě vaše a nemusíte se řídit podmínkami financování nebo leasingu. Můžete s ním nakládat podle svého uvážení.

     Snížené náklady na dlouhodobé období:

 • Bez úroků a dalších poplatků může být celková cena auta nižší ve srovnání s cenou po započítání úroků při financování.

Nevýhody:

Vysoké počáteční náklady:

 • Koupě auta hotově vyžaduje vysokou počáteční investici, což může být finančně náročné.

Omezená likvidita:

 • Pokud investujete velkou část svých úspor do auta, může to omezit vaši likviditu a finanční flexibilitu v jiných oblastech.

Ztráta hodnoty:

 • Nová auta rychle ztrácejí hodnotu. Pokud kupujete hotově, ztrácíte tuto hodnotu okamžitě po odjezdu z autosalonu.

Chybějící výhody financování:

 • Při financování nebo leasingu můžete mít některé výhody, jako například možnost nižších měsíčních splátek nebo daňové výhody.

Možnost investovat jinde:

 • Peníze, které byste vynaložili na auto hotově, by mohly být investovány jiným způsobem s vyšším výnosem.

2) Financování úvěrem

Výhody:

Okamžitá dostupnost:

 • Můžete si dovolit auto, které by jinak bylo mimo dosah vašeho okamžitého rozpočtu.

Rozložení nákladů:

 • Náklady na auto jsou rozloženy do více měsíčních splátek, což může ulevit vašemu aktuálnímu rozpočtu.

Možnost nového auta:

 • Volba na splátky vám umožní pořídit si novější auto s moderními funkcemi a bez nutnosti platby jednorázové částky.

Stabilizace hotovostní rezervy:

 • Udržíte si hotovostní rezervu, což může být výhodné pro neočekávané výdaje.

Zlepšení úvěrové historie:

 • Pravidelné a včasné platby na splátky mohou pozitivně ovlivnit vaši úvěrovou historii.

Nevýhody:

Celkové náklady:

 • Celková cena vozu na splátky může být vyšší v porovnání s nákupem za hotovost.

Úrokové sazby:

 • Úrokové sazby na splátky mohou být vyšší, což znamená, že zaplatíte více než za stejné auto, kdybyste ho koupili za hotovost.

Omezení kilometrů:

 • Některé smlouvy o financování obsahují omezení v ujetých kilometrech, což může být omezující, pokud hodně jezdíte.

Závazek na delší dobu:

 • Financování na delší dobu může znamenat, že budete závazně spojení s autem po delší časové období.

Hodnota auta:

 • Hodnota vozu může rychle klesat, ale splátka zůstává stejná, což může vést k situaci, kdy dlužíte více, než je hodnota vozu.

Omezení vlastnictví:

 • Auto na splátky může mít omezení týkající se úprav nebo prodeje auta bez souhlasu financující společnosti.

3) Operativní leasing

Výhody operativního leasingu:

Nízké počáteční náklady:

 • Operativní leasing obvykle nevyžaduje velký vstupní kapitál nebo značný vlastní kapitál.

Omezené riziko hodnoty vozidla:

 • V operativním leasingu nenese nájemce riziko snížení hodnoty vozidla. Po konci leasingové doby lze vozidlo vrátit leasingové společnosti.

Administrativní jednoduchost:

 • Leasingová společnost se stará o mnoho administrativních záležitostí, jako jsou opravy, údržba a pojištění.

Moderní vozidla:

 • Vzhledem k tomu, že se leasingová doba obvykle pohybuje mezi 2 až 5 lety, můžete si pravidelně obměňovat vozidlo za novější modely s moderními technologiemi.

Daňové výhody:

 • Náklady na leasing mohou být v některých případech daňově uznatelné náklady.

Nevýhody operativního leasingu:

Celkové náklady:

 • Celkové náklady na operativní leasing mohou být vyšší než při financování vozidla nákupem.

Omezené vlastnické právo:

 • Během leasingové doby nemá nájemce vlastnická práva k vozidlu, což může být nevýhodné pro ty, kteří preferují dlouhodobé vlastnictví.

Omezení kilometrů:

 • V operativním leasingu bývá stanoveno omezení počtu najetých kilometrů a překročení této hranice může být spojeno s dodatečnými náklady.

Povinnosti při vrácení vozidla:

 • Při vrácení vozidla na konci leasingové doby je klient povinen zajistit, aby vozidlo splňovalo stanovené podmínky.

Závislost na leasingové společnosti:

 • Nájemce je závislý na službách a podmínkách leasingové společnosti, což může zahrnovat omezení výběru opraváren nebo pojišťovacích společností.

 

To bychom měli situace, se kterými se můžeme setkat, když se rozhodneme pro pořízení vozidla. Teď přejdeme k té o něco složitější situaci a tou je pořízení vlastního bydlení. Tuto situaci přeci jen neřešíme zase tak často, jako koupi automobilu. Koupi nemovitosti většina z nás řeší pouze párkrát za životě. Právě proto je třeba daleko pečlivěji zvážit, jak danou nemovitost financovat. Níže jsou uvedené faktory, které je potřeba  při rozhodování zvážit.

1) Koupě za hotové:

 • Šetření na úrocích: Koupí za hotové se vyhnete úrokům a dalším nákladům spojeným s hypotékou. To může být ekonomicky výhodné, zejména pokud máte dostatek finančních prostředků.
 • Jednodušší transakce: Koupě za hotové může být rychlejší a jednodušší transakcí, protože není třeba absolvovat proces schvalování hypotéky.
 • Větší vyjednávací síla: Můžete mít lepší vyjednávací pozici, pokud jste schopni nabídnout hotovost, zejména pokud prodávající preferuje rychle uzavřený obchod.

2) Koupě formou hypotéky:

 • Finanční páka: Hypotéka umožňuje financovat nemovitost s menším vlastním kapitálem, což vám může umožnit investovat zbývající finanční prostředky do jiných příležitostí.
 • Rozložení platby: Hypotéka umožňuje rozložení nákladů na nemovitost do delšího časového období, což může být vhodné pro ty, kteří nemají dostatek hotovosti na jednorázovou platbu.
 • Možnost daňových výhod: Úroky z hypotéky jsou daňově odpočitatelné, což může snížit celkové daňové závazky.
 • Diverzifikace investic: Pokud máte možnost investovat dostupné finanční prostředky do jiných - výnosnějších příležitostí, může být výhodnější použít hypotéku a udržet hotovost pro jiné investice.

Co zvážit při rozhodování:

 • Finanční situaci: Zkuste posoudit svou současnou finanční situaci a určit, zda máte dostatek hotovosti na koupi nemovitosti.
 • Úrokové sazby: Rozhodující může být také aktuální úroková sazba u hypoték. Pokud jsou nízké, může to být lákavá možnost financování.
 • Investiční strategie: Zvažte svou dlouhodobou investiční strategii a to, jaký vliv bude mít hotovost versus hypotéka na vaše celkové finanční portfolio.

Pokud stojíte aktuálně před některou z těchto situací, určitě doporučuji domluvit si schůzku s finančním poradcem, který se s Vámi pobaví o všech možnostech a pomůže s výběrem správné varianty.