Powered by Smartsupp

Proč kontaktovat
právě mě?

Ke své práci přistupuji zodpovědně a s vědomím, že má reputace je v tomto oboru tím nejdůležitějším.

Jan Gizický

o konzultantovi

Odkud pocházím

Pocházím z Ostravy. Profesně působím zejména na území Moravskoslezského kraje. Díky tomu, že žijeme ve 21. století však bez obtíží dlouhodobě spolupracuji i s klienty v rámci zbytku České republiky.

Zkušenosti v oboru

Oblasti finančního poradenství se na plný úvazek věnuji od září roku 2009. V hierarchii poradenských společností jsem prošel prakticky všemi pozicemi. Mojí specializací je problematika firem a podnikatelů. Od roku 2011 se kromě pojištění zaměřuji na oblast optimalizace mzdových nákladů a investice.

Mé záliby

Pokud se nevěnuji svému největšímu koníčku – financím, rád trávím volný čas sportem. V mládí jsem hrál aktivně florbal. V dnešní době jezdím na kole, chodím do posilovny a hraji squash. Nevyhýbám se však ani příjemnému posezení s přáteli, nebo rodinou.

Proč zrovna finance

Že finance budou oborem, kterým se chci zabývat po zbytek profesního života jsem se definitivně rozhodl až v průběhu studia na vysoké škole. Hlavním důvodem bylo, že v mnoha vyspělých zemích je práce finančního poradce považována za jedno z nejprestižnějších povolání. Cítil jsem, že pokud se své práci budu věnovat naplno a systematicky se budu vzdělávat, není důvod, aby tomu tak nebylo i v České republice.

Co je mým hlavním pracovním cílem

Dlouhodobě spokojený klient, který má zajištěna rizika, stanoveny cíle a zvolenou strategii, jak tyto cíle naplnit. Dále pak výchova poradců, kteří budou smýšlet obdobným způsobem.

Oblíbené místo pro schůzku

Za optimální místo setkání považuji naši kancelář v centru Ostravy, kde máme potřebný klid a veškeré pro práci potřebné nástroje. Pro klienty zde máme zajištěno drobné občerstvení a dostatek parkovacích míst. Není pro mě však překážkou setkání v místě bydliště, nebo podnikání klienta.

Co mám na své práci nejradši a co mi naopak vadí

Slovo stereotyp je mi díky mé práci zcela cizí. Potkávám lidi z mnoha odvětví, v různých životních situacích. S těmito lidmi řeším vše od financování jejich bydlení, ochrany a zhodnocování finančních rezerv, tvorby renty, zabezpečení života a majetku, až po cestovní pojištění nebo volbu vhodného běžného účtu. Co mi radost nedělá je administrativa spojená se zprostředkováním finančních produktů. Za posledních deset let se násobně zvětšila – údajně zejména za účelem ochrany spotřebitele. Z mé praxe mohu říci, že radost z ní většinou nemají ani spotřebitelé.

hodnocení konzultanta

Vaše hodnocení

Anna Hrčková

Spolupráce do samého počátku probíhala ve vstřícné atmosféře a bylo jisté, že panu Gizickému se jedná a naši spokojenost. Z pohledu své znalosti nám nabídl různé možnosti řešení a doporučil pro nás nejvhodnější. Oceňuji jeho oborovou znalost, orientaci v problematice a přehled. Služby pana Gizického doporučujeme ostatním a začali jsme u rodinných příslušníků.

Lenka Gřesíková

Když sami tápete ve světě financí, investic a pojištění, je fajn, když se můžete obrátit na člověka, který má přehled snad o všem a ve všem a kterému můžete věřit. Vřele doporučuji Jana Gizického a děkuji za všechny rady.