Pojištění

Pojištění chrání naše zdraví a náš majetek před nahodilými událostmi, které nikdo neplánuje. Pojištění je možno rozdělit na Životní pojištění a Neživotní pojištění. Jak ovšem zjistíme, co je pro nás tím nejvhodnějším produktem? Máme hledat to nejlevnější, protože všechno je stejné? Nebo snad to nejdražší je právě to nejlepší? Pravda je v tomto aspektu velmi individuální a záleží na dané situaci a na tom, jak je nastaven náš finanční plán. Pojďme si tedy říct pár základních věcí k pojištění.

Životní pojištění

Jaké aspekty rozhodují o jeho nastavení?

Příjmy - výdaje Aktuální finanční rezerva Rodinná situace Výše aktuálních záloh Věk Povolání Aktuální zdravotní stav

Jaká rizika kryje životní pojištění?

Dlouhodobá
 • Invalidita I. II. a III. Stupně (nemoc, úraz)
 • Smrt (nemoc, úraz)
 • Závažná onemocnění
 • Trvalé následky
Krátkodobá
 • Denní odškodné
 • Hospitalizace
 • Pracovní neschopnost

Na co si dát při sjednání Životní pojištění pozor?

Základním bodem jsou tzv. Všeobecné pojistné podmínky (VPP), popřípadě Zvláštní pojistné podmínky (ZPP). Tyto podmínky zjednodušeně upravují, jak se k Vám pojišťovna bude chovat, jakmile se něco stane. Vzhledem k tomu, že takové průměrné VPP/ZPP mají desítky až stovky stránek, a ne každý se v nich zvládne orientovat, doporučíme Vám pár bodů, které byste si rozhodně měli před sjednáním prostudovat.

 • Čekací doba

  Tento pojem definuje dobu, kdy určité připojištění nebude plnit svou funkci. Představte si, že se připojistíte na Invaliditu I.II. a III. stupně, přičemž čekací doba je 24 měsíců. Za 18 měsíců Vám Česká správa sociálního zabezpečení přizná Invaliditu II. stupně například z důvodu nějaké nemoci. Vy si po dobu 18 měsíců řádně platíte pojištění, ale pojišťovna Vám neposkytne pojistné plnění, protože daná událost nastala v čekací době. Každý, kdo o této skutečnosti nebyl informován, bude bezesporu naštvaný, protože očekával, že v takové náročné situaci ho pojišťovna po finanční stránce bude krýt. Čekací doby se u jednotlivých připojištění pohybují v rozmezí 3 – 24 měsíců a nutno podotknout, že se týkají pojistných událostí vzniklých pouze nemocí nikoliv úrazem. Pokud by tedy Invalidita byla zapříčiněna například při dopravní nehodě, tak se čekací doba neuplatňuje. Vždy si však ověřte, jak to přesně s čekacími dobami dle VPP/ZPP skutečně je, protože i přesto, že Vám pojišťovací agent bude tvrdit něco, nemusí to být vždy pravda. Ne nadarmo se říká: „Důvěřuj, ale prověřuj“.
 • Karenční doba

  Doba, po kterou nelze uplatnit pojistné plnění, ale po uplynutí karenční doby již lze pojistné plnění uplatňovat. Ukažme si opět jednoduchý příklad. V pojistné smlouvě máte uvedeno připojištění Hospitalizace s karenční dobou od 5. dne. V nemocnici strávíte 4 dny a po ukončení hospitalizace nahlásíte pojistnou událost na své pojišťovně. Ta Vám ale oznámí, že nedostanete ani korunu, protože jste nepřekročili karenční dobu 5 dnů. Tato karenční doba se uplatňuje nejčastěji u připojištění, která jsou vyplácena na principu denních dávek, jako je například právě hospitalizace, denní odškodné nebo pracovní neschopnost. Proto se velmi často stává, že za Vámi přijde někdo, kdo Vám řekne, že za Vaše pojištění platíte zbytečně moc, a to stejné zařídí u jiné pojišťovny ještě o několik procent levněji. Háček ovšem může být právě v karenčních dobách. Pracovní neschopnost s karenční dobou od 1. dne je pochopitelně výrazně dražší než pracovní neschopnost s karenční dobou od 60. dne.
 • Výluky

  V pojistných smlouvách se objevuje několik výluk a jmenovat všechny existující by bylo velmi náročné, ale pro zajímavost si o některých z nich řekneme.
  • Zaviněná dopravní nehoda – Situace, kdy se zraníte při zaviněné dopravní nehodě, může být ve výlukách. Co je to zaviněná dopravní nehoda? Přehlédnete dopravní značku, za volantem Vás zaskočí mikrospánek nebo například nedáte přednost zprava. Při takové situaci Vám nemusí Vaše pojišťovna plnit.
  • Psychické poruchy – Spousta pojišťoven může mít ještě ve výlukách psychické potíže, které mohou u dané pojištěné osoby zanechat například invaliditu, popřípadě klienta omezovat v pracovní schopnosti. I v takovém případě si pojišťovna uplatňuje nárok na neposkytnutí pojistného plnění.
  • Úraz v křečovém stavu – Pojišťovna nemusí plnit úraz, který nastal například při epileptickém nebo jiném záchvatu.

 

Ve smlouvách o životním pojištění na nás číhá spousta háčků, pojišťovny je na nás ovšem nepřipravují z toho důvodu, aby jen brali a nemuseli dávat, což je ale určitý obranný mechanismus bránící celý systém před pojistnými podvody a různými spekulanty. Jsou ovšem pojišťovny, které to v určitých bodech pojistných podmínek přehánějí, a to někdy velice zbytečně. To, s čím jsme si v tomto popisu seznámili, je jen malá ukázka toho, na co si při sjednání pojištění dát pozor. Pokud tedy přemýšlíte nad revizí svých stávajících pojistných smluv nebo se chystáte sjednat si nové životní pojištění, kontaktujte nás a my Vás rádi touto problematikou provedeme.

 

Máte dotaz?

Neváhejte a napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře.